İnce Dilme
AÇICI / OPENER    :    30 Tonluk / 30 Tons
KALINLIK / THICKNESS    :    0,40–3,00 mm Arası / Between 0,40-3,00 mm
GENİŞLİK / WIDTH    :    2,000 mm’ye Kadar / Up to 2,000 mm
SARICI / WINDING    :    16 Ton Sarım / 16 Tons Winding

Kalın Dilme
AÇICI / OPENER    :    30 Tonluk / 30 Tons
KALINLIK / THICKNESS    :    1,00–6,00 mm Arası / Between1,00-6,00 mm
GENİŞLİK / WIDTH    :    2,000 mm’ye Kadar / Up to 2,000 mm
SARICI / WINDING    :    25 Ton Sarım / 25 Tons Winding

İnce Boy Kesme
AÇICI / OPENER    :    22 Tonluk / 22 Tons
KALINLIK / THICKNESS    :    0,30–2,00 mm Arası / Between 0,30-2,00 mm
GENİŞLİK / WIDTH    :    1775 mm’ye Kadar / Up to 1775 mm
BOY / SIZE    :    3,000 mm’ye Kadar Kesim / Cutting up to 3,000 mm

Kalın Boy Kesme
AÇICI / OPENER    :    30 Tonluk / 30 Tons
KALINLIK / THICKNESS    :    2,00 –12,00 mm Arası / Between 2,00-12,00 mm
GENİŞLİK / WIDTH    :    1800 mm’ye Kadar / Up to 1800mm
BOY / SIZE    :    12,000 mm’ye Kadar Kesim / Cutting up to 12,000